ทำ SEARCH ENGINE ของ GOOGLE,YAHOO,Altavista (Raging)
ให้อยู่ในภายในอันเดียวกัน


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดง SEARCH ENGINE ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ


เพิ่ม onLoad="populateCrawlers()" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ