เลือกรายการจาก DROP DOWN MENU แล้วแสดง LINK นั้นใน
ตำแหน่งที่เรากำหนด


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดง DROP DOWN MENU ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ


ต้องการให้แสดง TEXT LINK ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ