พิมพ์ข้อความใน FORM แล้ว มีข้อความตามที่พิมพ์ไปสวยๆขึ้นมา
ในตำแหน่งที่เรากำหนด


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดง FORM ไว้พิมพ์ข้อความที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


เพิ่ม onLoad="showresult()" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ