เลือกรูปภาพที่จะดูจาก DROP DOWN MENU แล้วภาพที่จะดูจะ
มีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาแสดง


ต้องการให้แสดงภาพที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ