เลือกหัวข้อจาก DROP DOWN MENU แล้วมีข้อความอธิบายด้านล่าง


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดง DROP DOWN MENU ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ