==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ FORM) หน้า 2

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5


hosting


21.ทำ FORM ให้เลือกสีของพื้นหลังและตัวอักษร ในหน้าที่ใส่ CODE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

22.ทำ SEARCH ค้นหาใน WEB ของคุณโดยมีช่องให้เลือกชื่อ SEARCH ENGINE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

23.ทำแบบจำลอง ADDRESS BAR ของ IE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

24.ทำ SEARCH ค้นหาจาก YAHOO และ GOOGLE หรือหาจากทั้ง 2 ที่พร้อมกัน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

25.ทำ DROP DOWN MENU แบบเป็น MENU ทำ LINK ได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

26.ทำ DROP DOWN MENU แบบกล่องคำถาม ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

27.ทำ FORM ที่ไว้เช็ครหัสประชาชนว่ากรอกถูกไหม ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

28.เช็ครูปแบบของ EMAIL ว่ากรอกถูกต้องไหม ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

29.ปุ่ม Submit ถูก Disable เมื่อกดไปแล้ว ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

30.ทำ FORM ค้นหาข้อความในหน้า ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

31.ทำ DATE PICKER ที่แสดงปฏิทินให้เลือกวัน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

32.ทำ DROP DOWN MENU เลือกให้แสดงเฉพาะ FORM ที่ต้องการ  ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

33.คลิ๊ก MOUSE บน Textfield , Text Area แล้วข้อความภายในถูก Highlight ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

34.ทำให้ต้องยอมรับ POLICY ก่อน ถึง SUBMIT ได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

35.นับตัวอักษรที่พิมพ์ลง FORM ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

36.สร้าง BARCODE จากตัวเลข ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

37.ทำให้เวลากรอกข้อมูลลง FORM มีการจัดรูปแบบ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

38.ทำกล่อง PREVIEW HTML ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

39.ทำแบบทดสอบ แบบตรวจข้อสอบทันทีเมื่อเลือกเสร็จ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

40.ทำให้กด ENTER แล้วขยับไป TEXTBOX ถัดไป ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5