==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ FORM) หน้า 3

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5


hosting


41.ทำให้มีหน้าต่างช่วยกรอกแบบฟอร์ม ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

42.ตรวจสอบการกรอกแบบฟอร์มก่อนกด SUBMIT ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

43.ทำ HINT ช่วยอธิบายการกรอก TEXTBOX เพิ่มเติม ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

44.ทำ Auto Tab Form สำหรับกรอกรหัสประชาชน หรือข้อมูลอื่นๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

45.ทำแบบฟอร์มที่มีปุ่ม SUBMIT เป็น TEXT LINK ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

46.คลิ๊กที่ TEXTBOX , TEXTAREA แล้วพื้นหลังของฟอร์มเปลี่ยนสี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

47.ทำปุ่มสร้าง PASSWORD ให้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

48.ทำให้มีการยืนยันก่อนกรอกแบบฟอร์ม ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

49.ทำให้มีการ Validate ตรวจสอบการติ๊กเลือก Checkbox ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

50.ทำให้สามารถจำค่าที่กรอกในแบบฟอร์มได้ โดยใช้ COOKIE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

51.ทำให้ปุ่ม Submit ถูก DISABLE ทำให้คลิ๊กซ้ำไม่ได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

52.ไม่ให้ Copy/Cut/Paste ข้อความในแบบฟอร์ม ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

53.ตรวจสอบนามสกุลไฟล์ ก่อนทำการ Upload (จาก Ninenik.com) ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

54.ทำ Dropdown Select Menu แบบ 3 ชั้น ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

55.ทำปฏิทินให้เลือกแบบ Dropdown Menu ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

56.ทำ TEXTBOX เพิ่ม/ลด ค่าตัวเลข ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

57.ทำ Validate Checkbox ต้องติ๊กเลือกอย่างน้อย 1 ช่อง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

58.ทำให้มีการ Preview ไฟล์ภาพที่จะอัพโหลด ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

59.ทำให้มีการ Copy ค่าระหว่าง Textbox ได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

60.ทำให้มีข้อความวิ่งอธิบายใน Textbox ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5