เป็นแบบด้านล่างครับ

แบบทดสอบ

คำถามเกี่ยวกับการเขียน Code HTML (คะแนนขั้นต่ำ 7 คะแนนครับ)


1. รหัสสีของสีดำคือ ?

a. #0000FF
b. #00FFFF
c. #000000
d. #FF0000

2. ข้อใหนที่ไม่ใช่นามสกุลไฟล์รูปภาพ?

a. htm
b. jpg
c. gif
d. jpeg

3. การตีเส้นแนวนอนในเวบเพจมี code คือ?

a. <br>
b. <hr>
c. <pre>
d. <Q>

4. คำสั่ง <small>....</small> หมายถึง ?

a. เป็นการกำหนดรูปภาพเล็ก
b. เป็นการกำหนดอักษรตัวเล็ก
c. เป็นการกำหนดกรอบเล็ก
d. เป็นการกำหนดตารางเล็ก

5. การ Linkแล้วให้เปิดหน้าต่างใหม่มี codeคีอ ?

a. target=_top
b. target=_parent
c. target=_self
d. target=_blank

6. การกำหนดปุ่มรับข้อมูลจากform คือ ?

a. <input type=reset>
b. <input type=checkbox>
c. <input type=submit>
d. <input type=redio>

7. คำสั่ง <select>....</select>เป็นการสร้าง?

a. scrolling text box
b. check box
c. drop down menu
d. textaria

8. #C0C0C0 คือรหัสสีอะไร ?

a. Purple
b. Gold
c. Silver
d. Coral 

9.ข้อใดไม่ใช่คำสั่งในการเขียนCode HTML ?

a. <UL>
b. <WBR>
c. <NOBR>
d.<SUD> 

10. การเว้นวรรคใน codeHTMLจะใช้สัญลักษณ์อะไร?

a. &nbsp;
b. &lt:
c. &gt;
d. &quot;