ลองพิมพ์ตัวอักษรลงไปใน TEXTBOX ด้านล่างดู 10 ตัวครับ