นำ MOUSE ไปวางที่ LINK แล้วมีพลุกระจาย


ให้คุณ DOWNLOAD รูปภาพไปด้วยครับโดย คลิ๊กที่นี่ เพื่อ DOWNLOAD รูปภาพไปครับ

นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


แล้วถ้าคุณต้องการให้ LINK อันไหนพอวาง MOUSE แล้วมีพลุกระจายก็เพิ่ม onMouseOver="checkbrowser()" เข้าไปใน <a href=....> เป็นแบบนี้ครับ