คลิ๊กที่ LINK แล้วไปแสดงผลในหน้าต่าง


ต้องการให้แสดงหน้าต่างที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ


ต้องการให้แสดง LINK ที่คลิ๊กแล้วไปแสดงผลในหน้าต่างที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ