ทำ LINK เหมือนปุ่ม BUTTON


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


เพิ่ม class=Button ใส่ไปใน <a href=...> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ