มีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาอธิบายเวลาเอา MOUSE ชี้ที่ LINK


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


เพิ่ม ONMOUSEOVER="popup('Link description here','yellow')"; ONMOUSEOUT="kill()" เข้าไปใน <a href=...> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ