แสดงคำบรรยาย LINK เหมือนคำบรรยายรูปภาพ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


เพิ่ม onMouseover="showtip(this,event,'พิมพ์ข้อความที่จะให้ปรากฏที่นี่')" onMouseout="hidetip()" ไปไว้ใน <a href=...> ครับ
เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ