กดที่ LINK แล้วถ้าเป็น BROWSER เป็น IE ก็ไปอีกหน้าถ้าเป็น NETSCAPE ก็ไปอีกหน้า


ต้องการให้แสดง LINK ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ