เมื่อคลิ๊กที่ LINK แล้วก่อนไปจะสั่นหน้าต่าง


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


เพิ่ม onClick="shake(2)" เข้าไปใน <a href=...> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ