นำ MOUSE ไปวางบน LINK แล้วมีตัวอักษรเลื่อนด้านล่างทำ LINK ได้


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดง LINK ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ