นำ MOUSE ไปวางบน LINK แล้วมีคำอธิบายค่อยๆยื่นขึ้นมาจากด้านล่าง


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


ต้องการให้แสดง TEXT LINK ที่ไหนนำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ