นำ MOUSE ไปวางบน LINK แล้วสีของ LINK จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีที่เราตั้ง


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ