บอกว่าหน้าที่ใส่ CODE นั้นอยู่ที่ไหนพร้อมมี LINK ให้เป็นช่วงๆ


ต้องการให้แสดงข้อความที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ