LINK เปลี่ยนสีหลายสีเหมือนข้อ 6 แต่เปลี่ยนเร็วกว่ามาก


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


เพิ่ม onload="rainbow()" เข้าไปใน <body> ด้วยครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ