นำ MOUSE ไปชี้ที่ LINK แล้วมีตัวอักษรที่ STATUS BAR
มาบอกรายละเอียด


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดง LINK ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ่ <body> นะครับ