ทำให้ก่อนปิด Browser หรือคลิ๊ก Link มีการเตือนก่อนเสมอ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ