==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ LINK) หน้า 2

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4


hosting


21.เมื่อคลิ๊กที่ LINK แล้วก่อนไปจะสั่นหน้าต่าง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

22.ทำ LINK เหมือนตัวอักษรธรรมดาถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าคือ LINK ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

23.นำ MOUSE ไปวางบน LINK แล้วมีตัวอักษรเลื่อนด้านล่างทำ LINK ได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

24.ทำ LINK ให้เลือกว่าจะให้ตัวอักษรขึ้นหรือลง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

25.นำ MOUSE ไปวางบน LINK แล้วมีคำอธิบายค่อยๆยื่นขึ้นมาจากด้านล่าง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

26.นำ MOUSE ไปวางบน LINK แล้วมีตัวอักษรลอยเฉียงๆลงไปด้านล่าง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

27.คลิ๊กที่ LINK แล้วตั้ง WEB ที่เราตั้งเป็นหน้า HOME ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

28.ชี้ที่ LINK แล้วมีรูปและเสียงฟ้าผ่า ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

29.คลิ๊กที่ LINK แล้ว SCROLLBAR จะเลื่อนลงไปเองจนสุดแล้วขึ้นมาใหม่ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

30.ทำ LINK ยืด ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

31.ทำให้ LINK ทุกอันในหน้าคลิ๊กแล้วมีหน้าต่างขึ้นมาใหม่ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

32.ทำ RANDOM TEXT LINK และ คำอธิบาย โดยการกด REFRESH ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

33.คลิ๊กที่ LINK แล้วมีตัวอักษรค่อยขยายจากเล็กไปใหญ่ในตำแหน่งที่เรากำหนด ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

34.นำ MOUSE ไปวางบน LINK แล้วสีของ LINK จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีที่เราตั้ง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

35.LINK เปลี่ยนตามวันโดยเปลี่ยนได้ถึง 1 เดือนเต็มๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

36.บอกว่าหน้าที่ใส่ CODE นั้นอยู่ที่ไหนพร้อมมี LINK ให้เป็นช่วงๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

37.ชี้ MOUSE ที่ LINK แล้ว CURSOR ของ MOUSE เปลี่ยนเป็นรูปแบบ CURSOR ตามที่เรากำหนด ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

38.LINK เปลี่ยนตามเดือน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

39.คลิ๊กที่ LINK แล้วมีหลุมดำขึ้นมาดูด LINK ที่คลิ๊กไป ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

40.ทำข้อความ TEXTLINK เปลี่ยนเมื่อ ชี้ MOUSE และ หลังชี้ MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4