==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ LINK) หน้า 4

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4


hosting


61.ซ่อน EMAIL ADDRESS จากเครื่องมือดูดอีเมล์ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

62.คลิ๊กที่ LINK แล้วก่อนไปหน้าต่างจะ SLIDE เป็นคลื่น ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

63.ทำยืนยันการคลิ๊ก LINK ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

64.ทำยืนยันการคลิ๊ก LINK โดยพื้นหลังเปลี่ยนสีด้วย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

65.คลิ๊กที่ LINK แล้วกลายเป็นตัวหนาไป ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

66.ทำ LINK เปลี่ยนทุกนาที ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

67.คลิ๊ก LINK แล้วมีหน้าต่างอธิบาย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

68.คลิ๊ก LINK ที่เชื่อมไปยังเว็บที่เป็นโดเมนเนมอื่น จะขึ้นหน้าใหม่ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

69.คลิ๊ก LINK แล้วทำการ RANDOM LINK ที่จะเปิด ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

70.ทำ LINK แบบหน้าต่าง POPUP แบบง่ายๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

71.ทำให้ก่อนปิด Browser หรือคลิ๊ก Link มีการเตือนก่อนเสมอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

72.นำ Mouse ไปวางบน Link แล้วมี BALLON TOOL TIP ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

73.มีรูปภาพเป็น Bullet ที่ LINK เวลานำ MOUSE ไปชี้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

74.มี TOOLTIP สีเทาขึ้นมาอธิบาย LINK เมื่อชี้ MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4