ลองกดที่ LINK ด้านล่างดูครับ ถ้า BROWSER ของคนที่มาดูเป็น IE ก็จะไปที่ WEB AC 120 แต่ถ้าเป็น NETSCAPE ก็จะไปที่ WEB AC 121 ครับ