ตัวอักษรข้างล่างคือ LINK ครับ คุณลองเอา MOUSE ไปวางบนตัวอักษรดูครับ ปกติถ้าเป็น LINK แล้ว MOUSE จะเป็นรูปมือ แต่ นี้ พอนำ MOUSE ไปวางแล้ว MOUSE ก็จะมีลักษณะเหมือนกับชี้ที่ตัวอักษรธรรมดาครับ

http://www.thaiwebcreator.com