เป็นแบบด้านล่างครับ

[เลื่อนขึ้น]
[เลื่อนลง]
เป็นแบบที่เห็นครับ พอกดปุ่ม "เลื่อนขึ้น" ก็จะขึ้นมา

แต่พอกดปุ่ม "เลื่อนลง" ก็จะเลื่อนลงไป

ลองดูนะครับ