เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ พอนำ MOUSE ไปวางบน LINK แล้ว LINK จะหยุดยืดครับ