ถ้าดูภายนอกจะดูไม่ออกครับ ต้อง View Source ดูครับ เพราะมันจะแยกตัวอีเมล์ออกจากกัน ทำให้ระบบดูด E-MAIL ของพวก SPAMMER ดูดไม่ขึ้นครับ