เป็นแบบด้านล่างครับ ลองคลิ๊กที่ LINK ดู จะเห็นว่ามีเป็น POPUP ขึ้นมาใหม่เลย

CodeTukYang.Com
Thamwebsite.Com
LINK นี้จะไม่เป็น POPUP