ทำ MENU ด้านข้างแบบนำ MOUSE ไปวางแล้ว MENU ยื่น
ออกมาแบบเรียบๆ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ