ทำ MENU ด้านข้างแบบนำ MOUSE ไปวางแล้ว MENU ยื่นออกมา
แบบมีลูกเล่นและยังเลื่อนตาม SCROLLBAR ด้วย

 

นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ