ทำ MENU แบบนูนๆพอเอา MOUSE ไปวางแล้วปุ่มก็แบนลง
และเลื่อนตาม SCROLLBAR ด้วย


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ