ทำ MENU แบบตารางที่อยู่ด้านบนของหน้าจอเลื่อนลงมา
ด้วยเวลาเลื่อน SCROLLBAR


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ