ทำ MENU ที่พอเอา MOUSE ไปชี้แล้วพื้นหลังค่อยๆเปลี่ยนสี


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดง MENU ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ


เพิ่ม onload="color()" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ