คลิ๊กที่ LINK แล้วค่อยๆมี MENU ขึ้นมา


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ