ทำ MENU เลื่อนขึ้น-ลง


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ