ทำ MENU แบบตารางพอเอา MOUSE วางพื้นหลังในตารางก็เปลี่ยนสี


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดง MENU ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ