==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ MENU) หน้า 2

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3


hosting


21.MENU ที่นำพอนำ MOUSE ไปวางแล้วพื้นหลังเปลี่ยนสีเป็นจุดๆเลื่อนตาม SCROLLBAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

22.ทำ MENU ที่ต้องคลิ๊กที่รูปข้าง MENU เพื่อให้ MENU ออกมาและคลิ๊กอีกที่เพื่อให้ MENU เข้าไป ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

23.ทำ MENU แบบใช้ MOUSE เลื่อนไปมาได้และพอนำ MOUSE ไปชี้ที่ MENU แล้วพื้นหลังเปลี่ยนสี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

24.คลิ๊กที่ MENU แล้วมี MENU SLIDE ออกมาด้านล่าง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

25.คลิ๊กที่ MENU แล้ว MENU จะ SLIDE ขึ้น - ลง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

26.ทำ MENU ที่พอนำ MOUSE ไปวางที่ LINK ใน MENU แล้วมีลูกศรเลื่อนตาม ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

27.ทำ MENU ที่คลิ๊กแล้วมี MENU ยื่นออกมาตามขวางและเลื่อนตาม SCROLLBAR ด้วย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

28.ทำ MENU ที่นำ MOUSE ไปวางบน LINK แล้วค่อยๆมีข้อความขึ้นมาอธิบายด้านล่าง MENU ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

29.ทำ MENU แบบมีกรอบพอนำ MOUSE ไปวางแล้วกรอบและพื้นหลังก็เปลี่ยนสี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

30.MENU ที่นำ MOUSE ไปวางแล้วพื้นหลังเปลี่ยนสีและเป็นแบบ 3 มิติและเลื่อนตาม SCROLLBAR ด้วย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

31.ทำ MENU อยู่ด้านบนสุดของหน้า พอคลิ๊กแล้วก็มี MENU ออกมา เลื่อนตาม SCROLLBAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

32.ทำ MENU แบบเปลี่ยนสี เมื่อนำ MOUSE ไปวาง และ เมื่อนำ MOUSE ไปคลิ๊ก ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

33.ทำ MENU แบบตัวอักษรไล่สีไปเรื่อยๆ สวยดี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

34.ทำ MENU ที่เป็นแบบวงกลม คลิ๊กที่ปุ่มเพื่อเลื่อน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

35.นำ MOUSE ไปวางบน BLOCK ของ MENU แล้ว BLOCK จะยื่นออกมา มีคำอธิบาย LINK ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

36.ทำ MENU สไตล์ DOS ใช้ MOUSE เลื่อนได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

37.ทำ MENU จาก FORM ให้เลือก พอกดปุ่มไปจะมีการกระพริบที่หัวข้อที่เลือก ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

38.ทำ MENU แบบปุ่ม BUTTON ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

39.ทำ MENU แบบมีตัว SLIDER เลื่อนไปตรงตำแหน่งที่ชี้ MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

40.ทำ MENU แบบมีแถบ SLIDER เลื่อนไปอยู่ข้างใต้ข้อความ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3