ถ้ากด X จะมี MENU ยื่นมาและถ้ากด Z แล้ว MENU จะเลื่อนเข้าไป