นำ MOUSE ไปคลิ๊กที่พื้นหลังแล้วมีสายรุ้งกระจาย


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


เพิ่ม OnLoad="initMouseEvents()" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ