มีตามองตาม MOUSE และ เลื่อนตาม MOUSE


ให้คุณ SAVE รูปประกอบไปด้วยครับ ด้านล่างนี้เลยครับ

    

นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


เพิ่ม onLoad="if(brOK) setHandlers()" onUnload="if(brOK) {if(tid) clearTimeout(tid);}" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ