ทำตัวอักษรที่เป็น SCROLL วิ่งตาม MOUSE


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


เพิ่ม style="width:100%;overflow-x:hidden;overflow-y:scroll" เข้าไปใน <body> เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ