ทำให้รูปภาพและตัวอักษรใช้ MOUSE เคลื่อนไปมาได้


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ถ้าคุณต้องการให้ลากรูปภาพไปไหนมาไหนได้ก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการให้แสดงรูปก่อนลากรูปครับ <body> นะครับ


ถ้าคุณต้องการให้ลากตัวอักษรไปไหนมาไหนได้ก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการให้แสดงตัวอักษรก่อนลากรูปครับ <body> นะครับ