ทำตัวอักษรตาม MOUSE กระพริบด้วย


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


เพิ่ม onload=javascript:pageonload() ไปไว้ใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ