==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ ลูกเล่นบน MOUSE) หน้า 2

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5


hosting


21.คลิ๊ก MOUSE ขวาแล้วมีหน้าต่างขึ้นมาแทน MENU ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

22.ทำตัวอักษรติด MOUSE เลยไม่มีลูกเล่นด้วย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

23.ทำ SPORTLIGHT ส่อง WEBPAGE พอคลิ๊กพื้นหลัง SPORTLIGHT ก็จะหายไป ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

24.มี MENU เวลาคลิ๊กขวา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

25.คลิ๊ก MOUSE ขวาแล้วมี POPUP บอกให้เขียนติดต่อคนทำ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

26.มีรูปภาพว่า happy holidays ตาม MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

27.รูปภาพวิ่งหนี MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

28.มีกล่องสี่เหลี่ยมมีกากบาทตรงกลางวิ่งตาม MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

29.มีเส้นตรงตาม MOUSE แล้วเส้นจะเปลี่ยนสีเมื่อเจอ LINK ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

30.เปลี่ยนรูปร่างและสีของ MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

31.บันทึกการเคลื่อนไหวของ MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

32.มี UFO มาไล่ยิง MOUSE สามารถเปิดปิดได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

33.รูปหน้ากลมๆยิ้มแล้วมีตามองตาม MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

34.ดาวตกจาก MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

35.ห้ามคลิ๊ก MOUSE ซ้าย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

36.นำ MOUSE ไปวางบนกราฟสีแล้วสีของ CURSOR ของ MOUSE เปลี่ยนสี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

37.มีสายรุ้งวนรอบ MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

38.CURSOR ของ MOUSE เปลี่ยนเมื่อเอา MOUSE ไปวางบน LINK ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

39.มีตัวอักษรวนรอบ MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

40.มีสี่เหลี่ยม 3 อันตาม MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5