==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ ลูกเล่นบน MOUSE) หน้า 3

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5


hosting


41.คลิ๊ก MOUSE ซ้ายแล้วมี MENU ขึ้นมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

42.คลิ๊ก MOUSE ขวาแล้วมี MENU มีเงาออกมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

43.ข้อความเปลี่ยนตาม MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

44.HIGHLIGHT ทุกอย่างที่ MOUSE นำไปวาง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

45.ทำ TEXT LINK หนี MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

46.ไม่ให้เลื่อนรูปจาก WEB ของเราไปยัง DESKTOP เพื่อทำการ COPY ได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

47.เลื่อนหน้าขึ้นลงโดยใช้ MOUSE เลื่อนไปในทิศที่อยากไป ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

48.คลิ๊ก MOUSE ขวาแล้วข้อความในหน้านั้นจะหายไปหมดกลายเป็นข้อความที่เราตั้งขึ้นมาแทน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

49.ทำจุดหลายๆสีวิ่งตามเป็นหาง MOUSE แล้วจุดจะหายไปเมื่อไม่ขยับ MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

50.ทำ CURSOR ของ MOUSE เป็นลูกศรหมุนไปทุกๆทิศ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

51.คลิ๊ก MOUSE ขวาแล้วมี TEXT LINK ออกมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

52.มีรูปวงกลมสีดำมาวางเรียงๆกันแบบสวยงาม ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

53.มีผึ้งมาบินวนรอบๆ MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

54.มีรอยเท้าตาม MOUSE แล้วสักพักก็จะหายไป ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

55.ทำนาฬิกาเข็มเลื่อนตาม MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

56.ทำนาฬิกาเข็มเลื่อนตาม MOUSE และมี วัน เดือน ปี หมุนวนอยู่รอบๆด้วย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

57.มีจุดหลากสีวิ่งตามไปทางที่ MOUSE เลื่อน แล้วจะหายไปในเวลาที่เราตั้ง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

58.มีสายรุ้ง AURORA ลอยตาม MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

59.ทำจุดสีหมุนเป็นวงกลมเล็กใหญ่รอบ MOUSE แล้วกระจายออกแล้วมาวนใหม่ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

60.ทำดอก SAKURA หมุนแบบมีพายุรอบ MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5