ลองเลื่อน MOUSE ไปรอบๆครับจะเห็นว่ามีตามองตามทิศทางที่ MOUSE เลื่อน