ลองเลื่อน MOUSE ไปรอบๆครับจะเห็นว่ามีเม็ดสีเหลืองๆวนรอบ MOUSE